תגובה

טלי שטרק • 22/1/2019 כניסות

התנצלנו בפני הזוג אברהמי באופן אישי אתמול, ומתנצלים גם מעל במה זו.
אנו נמשיך לעשות את המקסימום כדי שהכלבה לא תטריד אף אחד.

הודעות בנושא זה