פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 2-9-2015

פרוטוקולים • 8/9/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

2.09.15 ועד מקומי פרוטוקול

שלום רב,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת הועד האחרונה.

 

בברכה,

 

גלעד גורן

מזכיר ועד מקומי- נהלל

04-6515314 | 050-6944749

Gilad@nahalal.org.il