הימים הנוראים

הארכיון המתחדש • 27/9/2017 כניסות

שנת 1928. אסיפת העם בנהלל מביעה מחאה על חילול הקודש ע"י שלטונות המנדט כלפי הישוב היהודי ביום הכיפורים.

יו"ר האספה: שמואל דיין

1928 החלטת האספה הכללית ובה מחאה על חילול הקודש על ידי שלטונות ירושלים כלפי הישוב היהודי ביום הכיפורים על יד הכותל המערבי. 27.9