מסיבת פורים - 50 ש"ח לתושב, אורח - 100

הודעות מהמזכירות • 6/3/2017 כניסות

התושבים מוזמנים למסיבת פורים

לתושבים ואורחיהם - 50 ש"ח

אורח 100 ש"ח

FZxSnb.png