פרוטוקולים

פרוטוקולים

חיפוש בעמוד זה:

פרוטוקול ישיבת מטה מול מטה: ועד מקומי- מטה המועצה 13/03/2017

פרוטוקול ועד מקומי 20.2.17

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה וחזות הכפר מ 31/1/17

פרוטוקול ועד מקומי 18.1.17

פרוטוקול וועדת נוער מ-13.12.2016

פרוטוקול ועד מקומי

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 2-9-2015

פרוטוקול ועד מקומי מיום 22.10.14

פרוטוקול ועד מקומי מיום 20.8.14

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי

קבצים מצורפים:

6 5 15 ועד מקומי פרוטוקול