מוריד הגשם 22 לאוקטובר 2017

נחום זרחי • 22/11/2017 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך    22/11/2017

שעה 06:30

ירדו  6 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  61       מ"מ.            

6  ימי גשם מתחילת העונה .

עיגול נהללבית העם