פרוטוקול ועד מקומי מתאריך 17.6.2015

פרוטוקולים • 21/6/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

17 6 15 - ועד מקומי פרוטוקול