מוריד הגשם תשיעי בינואר 2019

מדידת גשם • 9/1/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 09/01/2019

שעה 05:00

ירדו    25.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 367 מ"מ.              

30  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים  ירדו   107   מ"מ

  

 

גשם%20יורד[1]