לקראת בחירות לועד המקומי

הודעות מהמזכירות • 29/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

עקרונות להתנהלות ועד מקומי (1)

מכתב לועדים המקומיים - ניגוד עניינים כללי התנהגות

מצגת ליום עיון ועדים מקומיים 2 4 12

לתושבים שלומות, 

כידוע - ביום 30.10.18, בד בבד עם הבחירות למועצות האזוריות, יתקיימו בחירות לועדים המקומיים ביישובים. 

תפקיד הועד המקומי במבנה השלטון המקומי הדו-רובדי (דוגמת המועצה שלנו), הוא תפקיד חשוב מאין כמוהו ומאפשר לתושבים לנהל את הישוב בו הם מתגוררים כזרוע ביצועית של המועצה האזורית. 

אנו, חברי הועד המקומי המכהן החל משנת 01.01.2014, רואים חשיבות רבה מאוד להגשת מועמדות תושבים לרשימת הועד המקומי הנכנס. 

פנינו למועצה האזורית בבקשה לקיים כינוס לכלל התושבים, להסביר את הליך הבחירות ולענות על שאלות תושבים - אך נענינו בשלילה.  נציגי המועצה שלחו לנו המסמכים מצ"ב - המפרטים את הנהלים והמידע בנוגע לתפקידים וסמכויות של ועדים מקומיים. 

ניתן גם להכנס לאתר המועצה האזורית בכתובת מצ"ב ולהתעדכן בהודעות:

מעורבות תושבים הגרים בנהלל, בחיים המוניציפאליים- היא מפתח לקהילה בריאה, מלוכדת, ויצרנית - שכיף להיות חלק ממנה. לכן- אנו מפצירים בכל המתלבטים - אל תתלבטו! התנדבו לרשימת הועד המקומי ותשפיעו!

**לכל יישוב במועצה, מגיעה נציגות במליאת המועצה- גוף מתנדב המורכב מנציגי הישובים ובעל סמכות קבלת החלטות במועצה האזורית. נכון לשלוש השנים האחרונות- אין לנהלל נציג במליאה (בעבר היו בתפקיד- עופר אבירן, מעוד בר-און ויאיר מור). תפקיד זה עומד גם הוא לבחירה במסגרת הבחירות לועדים המקומיים - וניתן להגיש אליו מועמדות. (הנציג במליאת המועצה, אינו חבר הועד המקומי).