כלי מטבח למסירה

עפר אבירן • כניסות

החל ממחר בבוקר, יוצב שולחן קטן לפני ביתנו - משק 65 ועליו כלי מטבח למסירה

ללא תשלום.

חג שמח 

אצילית ועפר