הזמנה לישיבת ועד

הודעות מהמזכירות • כניסות

ישיבת הועד הקרובה תתקיים ביום חמישי ה - 18.4.19 בשעה 20:30 במזכירות.

נושא הישיבה - אישור דו"ח מבוקר 2018.

הישיבה פתוחה לקהל.

הועד המקומי