מוריד הגשם "שבת שירה" פרשת בשלח 8/2/2020

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  8/02/2020

שעה 05:00

ירדו  17 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 572 מ"מ.            

39  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  1  ימי הגשם האחרונים  ירדו  17 מ"מ

5q4BbbMYYGjR4QQSkuqhBR3N