בקור תלמידי בית הספר הדמוקרטי בארכיון נהלל

הארכיון המתחדש • 7/11/2017 כניסות

 

מצאנו את הכרטסת של נהג האוטובוס אזרח ינאימצאנו עלוני בית ספר בהם כתבו הסבאים  לומדים על ימים ראשוניםאיילת מצאה תמונה של רבי הסבאים שלה