פרוטוקול ועד מקומי 31/10/17

פרוטוקולים • 7/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 31.10.17

לתושבים שלום,

מצ"ב הפרוטוקול.

לעיונכם