מוריד הגשם 19 בינואר 2018

נחום זרחי • 19/1/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך    19/01/2018

שעה 05:40

ירדו 22 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 269   מ"מ.            

20  ימי גשם מתחילת העונה .

 

אתמול בכותרת נרשם תאריך שגוי

 

הכמות המצטברת מוקדשת לבוגרי היחידה