תודות לועדת חסד של אמת

יאיר מור • 26/11/2018 כניסות

אכן חסד של אמת. במסירות בכבוד וברגישות עושים חברי הועדה חסד עם הנפטר ומשפחתו.עוזבים כל עבודה ומתמסרים בהתנדבות ובצינעה לעבודת קודש זו.
בשם חיה מושי ועירית וינגרד בנותיה של עפרה רז ובשם משפחת מור ברצוננו להודות לחברי הועדה על הטיפול בהבאת עפרה רז למנוחת עולמים.
תודה לגל דוד וליובל לויט.