ימי קציר חיטים

הארכיון המתחדש • 12/5/2022 כניסות

 

 

From: Archive Nahalal
Sent: Thursday, May 12, 2022 12:39 PM
To: nahalal.archive@summday.co.il
Subject: ימי קציר חיטים

 

 

משה דיין ואיתמר בן ברק בשטח המריבה ליד גבעת שמרוןקציר בחרמש רוביק לוין ואברהם לוין שנות השלושיםדייש במרכז הכפר אוסף עדינה לינצקציר שנות השלושיםקציר ודייש נתן ליברמן, ציון מוצינקו קציר סורגום 1963קציר בקומבין 1969 צלם שמעון שלוי2007 (2)20072021 קציר חיטה בעגלה פורקת