מוריד הברד 8 במאי 2018

נחום זרחי • 8/5/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך   08/05/2018

שעה 05:30

ירדו  8  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  567  מ"מ.            

44   ימי גשם מתחילת העונה .

 

מוריד הברד

מובילי החלב