הזמנה לקיים דיון בנושא תנועת הנוער

הודעות מהמזכירות • כניסות

שלום רב,

ביום רביעי  ה-29.5 בשעה 20:30 נקיים מפגש בנושא תנועת הנוער במחלבה.

מטרת המפגש לעדכן בכל התהליך שהתקיים בחודשים האחרונים ולקיים שיח בנושא.

מוזמנים בני נוער, בוגרים, הורים וכל מי שהנושא יקר לליבו.