מכתבה של וטרינרית המועצה 28.8.2018

הודעות מהמזכירות • 3/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבים וטרינרית 28.8

לידיעת התושבים,

מצ"ב מכתבה של הוטרינרית.

בברכה,

 

 

רונית קציר

מזכירת מחלקת יישובים מועצה אזורית עמק יזרעאל

04-6520051

15346520051

ronitk@eyz.org.il