שמרו את התאריך - 11.6.2017 - ערב ספרות ואמנות בספריה האזורית

זהר בצר • 22/5/2017 כניסות

ביום ראשון, 11.6.2017 יערך ערב בו נציג ביטויים לעולם התקשורת בשירה ובאמנות הפלסטית.
מצורפת הזמנה...

פרסום התקשורת בשירה ובאמנות