ישיבת ועד מקומי

הודעות מהמזכירות • כניסות

ישיבת ועד מקומי תתקיים מחר יום שלישי בשעה 20:30 במזכירות.

סדר יום:

תקציב מול ביצוע רבעון 3 ותחזית לסיום שנת 2019

תקציב גן ילדים

רישיון קבורה

הציבור מוזמן