מוריד הגשם 2 באפריל

מדידת גשם • 2/4/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 02/04/2017
שעה 06:00
ירדו 3.9 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 453 מ"מ.
42 ימי גשם מתחילת העונה .