מוריד הגשם 6 במאי 2020

נחום זרחי • 6/5/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  06/05/2020

שעה 05:30

ירדו  13 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  755  מ"מ.             

65  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  1      ימי הגשם האחרונים  ירדו  13      מ"מ

הירח זורח בין עצי החג'ג'רה של ביקובסקי  (אבירן)

ירח אבירן