אזכרה- דן וחוה בקל

בקל מיכל • 16/1/2019 כניסות

ביום ו, 18/1, תתקיים אזכרה בבית העלמין בשעה 11:00.