ליזרעאלה בלוך, הארכיונאית הוותיקה, מלאו תשעים שנה!

הארכיון המתחדש • 4/3/2018 כניסות

יזרעאלה יקרה,

ברכות חמות ליום הולדתך

מצוות הארכיון

ומכל תושבי נהלל

42 00381816 tif  יזרעאלה בלוך