פרוטוקול ועד מקומי מתאריך 13.10.16

פרוטוקולים • 16/10/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 13.10.16