השתתפות בצער

הודעות מהמזכירות • 31/7/2017 כניסות

משתתפים בצערו של דוד כהן והמשפחה

במות אחותו           

אביה בורגר ז"ל  

ההלוויה התקיימה בחוג המשפחה.   

המשפחה

ומושב נהלל