מסיבת צעירים

הודעות מהמזכירות • 18/7/2017 כניסות

לפני מספר ימים פרסם טל בן ברק הודעה על קיום מסיבה בתאריך 21.7.17 באולם הספורט של בית ספר היסודי.

 

אבקש להבהיר שהמסיבה לא תתקיים באולם הספורט של בית הספר היסודי.

 

בברכה

יאיר מור