מוריד הגשם 28/12/2018

מדידת גשם • 28/12/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך  28/12/2018

שעה 05:00

ירדו 19 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 23 מ"מ.             

22   ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  2ימי הגשם האחרונים  ירדו 22 מ"מ

DSC 0649