סכום ישיבה ועדת ביטחון

שאול אבידוב • 14/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

סכום ועדת ביטחון

מכובדי שלום רב, 
רצ"ב סכום ישיבת ועדת ביטחון לעיונכם.