מוריד הגשם ראשון לינואר 2019

מדידת גשם • 1/1/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 01/01/2019

שעה 05:00

ירדו 2   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 253 מ"מ.             

26  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 6  ימי הגשם האחרונים  ירדו  45  מ"מ

 

DSC 0194