תודות לבועז כהן

רויטל קוזמינסקי • 20/7/2017

שלום לכולם,

רוצה לשבח את בועז כהן האלוף על מהירות התגובה בהגעתו היום בבוקר לצורך טיפול
בפיצוץ צינור מים וחידוש אספקתם לבתים בהרחבה.
(שעות קריטיות בבוקר להיות ללא מים בבית).

כל הכבוד !!!

הודעות בנושא זה

תודות לבועז כהן רויטל קוזמינסקי • 20/7/2017
תודות לבועז כהן

אנשי המים ענבר • 21/7/2017
אנשי המים