קול קורא למתנדבים לחברות בועד המקומי

הודעות מהמזכירות • 9/8/2017 כניסות

לתושבים שלומות, 

רצ"ב קול קורא להצטרפות לועד המקומי - כחבר ועד שביעי. 

בין התושבים שיגישו מועמדות תתקיימנה בחירות להם יוכלו להצביע כל תושבי נהלל (מעל גיל 18). 

מועמדות לחברות בועד מקומי נהלל.

מהות התפקיד:

-          חברות בועד מקומי מושב נהלל, שסמכויותיו מואצלות לו מידי המועצה האזורית.

-          בועד שבעה חברים נבחרים שבסמכותם ואחריותם לנהל את העניינים המוניצפאליים של המושב ותושביו.

תנאי התפקיד:

-          נוכחות בישיבות ועד מקומי, אחת לשבועיים לפחות, בימי רביעי, בין השעות 20:30-23:30.

-          לקיחת תחום אחריות מוניצפאלי, אותו יש לקדם, ללוות ולתת דיווחים שוטפים לועד אודותיו.

-          מחויבות לביצוע התפקיד לתקופת זמן ארוכה- עד לינואר 2019.

-          תושב/ת נהלל בלבד.

 

כל המעוניין/ת להגיש מועמדותו/ה, יש לשלוח בקשת מועמדות למייל: mazkirnahalal@gmail.com

בבקשה יש לכתוב פרטים אישיים של המועמד/ה + פסקה בה מוסבר מדוע מוגשת המועמדות ומהי התרומה הפוטנציאלית כחבר/ת ועד מקומי.

 

מבין המועמדים שיציעו עצמם יבחר המועמד על ידי בחירות.

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום ד' 23.08.17