מיזם חדש להקמת שותפות מטעים.

עוזי לביא • 28/8/2018 כניסות

בימים אלו מתארגנת קבוצת בעלי משקים המתעתדת לפרוש מהשלחין המשותף במטרה להקים שותפות מטעים.

מדובר במטעים שהקטיף בהם ממוכן, כמו: שקדים, זיתים, ענבי יין ועוד.

צוות מקצועי מצומצם יוקם לניהול וטיפול במטעים.

בבדיקה שערכנו מצאנו שקיימת אפשרות לקבל מענק ממשרד החקלאות. המענק יהא בגובה של 40% מסך כל ההשקעה (הכוונה בעיקר למשקים החדשים ברדיאלי).

הקמת מטעים נוספים בשטחים הפרטיים תתאפשר בגיבוי הצוות המקצועי שילווה את המטע המשותף.

השקעה נדרשת לדונם: 5000-10,000 שקל (כפוף לסוג המטע). 

צפי החזר ההשקעה: 5-7 שנים.

לאחר שנרכז את רשימת בעלי המשקים המתעניינים נתכנס למפגש משותף עם אנשי מקצוע שיתנו סקירה, מידע ותחשיב כלכלי מפורט לגידול המטעים.

 

יונתן רגב                                            

052-2352221                       

jonathan.regev@gmail.com         

 

עוזי לביא

050-5506293

pamonim74@gmail.com