מוריד הגשם 7 בפברואר

מדידת גשם • 7/2/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 07/02/2019
שעה 05:30
ירדו 19 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 496 מ"מ.
37 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 19 מ"מ