מוריד הגשם 7 במרץ

מדידת גשם • 7/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 07/03/2020
שעה 05:30
ירדו 6 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 649 מ"מ.
52 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 6 מ"מ

קשת בענן 1/3/20 מזווית המצלמה של אירית קורן