מבצעים באלונית

מבצעים באלונית

פעילות לכבוד יום המשפחה באלונית בקיבוץ ובמושבפעילות לכבוד יום המשפחה באלונית בקיבוץ ובמושב

מחלקת בשר חדשה בצרכניה - החל מיום שלישימחלקת בשר חדשה בצרכניה - החל מיום שלישי

תמונות אחרונות

פעילות לכבוד יום המשפחה באלונית בקיבוץ ובמושב
פעילות לכבוד יום המשפחה באלונית בקיבוץ ובמושב