פרלמנט הנשים

הארכיון המתחדש • כניסות

כיוון שהגיעו פניות רבות על כך שהתמונות לא נפתחו בפרסום הראשון, אנו מעלים שנית את תמונות נשות נהלל הדנות בבעיות העומדות ברומו של עולם, ואף משפיעות,החל משנות החמישים ועד היום.

1.      על המרפסת אצל ביקובסקי. שנות החמישים. אטקה לרכנפלד (בן חיים), סלקה שלוי, שושנה ביקובסקי.

2.      שכונה ד' תמר רכלבסקי, שריק נחמקין, ברוניקה חן, רותי פרוידנברג. 1961

3.      ליד הצרכניה. יהודית אלקנה, פניה מקלר ואשה לא מזוהה. 1965

4.      שכונה ד' 1977 שריק ושאול נחמקין, שונה שפירא, תמר רכלבסקי, רחל נחמקין.

5.      נשות מועדון בוקר טוב. 2014 צילום: עפר אבידוב

148 00390790 tif שיחת נשים176 00420620 tif  פרלמנט שכונה ד 1961182 00420385 tif  שיח נשים ליד הצרכניה 19657 00460409 tif  שכונה ד 19771 נשות בוקר טוב jpg