סיכום פעילות הועד המקומי היוצא

הודעות מהמזכירות • 9/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום הועד המקומי 2018 (004)

חברי הועד המקומי היוצא ביקשו לפרסם לציבור את תמצית פעילותם בחמש השנים האחרונות.

הסיכום מצורף.

תודה לוועד המקומי היוצא על חמש שנות פעילות אינטנסיבית.

ברכות לוועד המקומי הנכנס ואיחולי עבודה בהרמוניה.

איחולים לאייל בצר שנבחר לכהונה שלישית כראש המועצה.

בהזדמנות זאת ברצוני לעדכן את הציבור לגבי בית העם: הליך השיפוץ למעשה יצא לדרך. בחודשים האחרונים עודכנו תכניות העבודה (שנעשו בשנת 2011). הכוונה בשנת 2019 להיכנס לביצוע.

כביש העגול: הועד המקומי שם לעצמו מטרה לשדרג ולשפץ את כביש העגול. לצורך כך הושלמו בחודשים האחרונים התכניות שאושרו השבוע בוועדת תנועה האזורית. התכנון כולל הרחבת הכביש, ל 6 מטר, הרחבה של עוד 2 מטר לכיוון הפנימי שישמשו לחנייה. הסדרת הניקוז, ומדרכה. אחד הנושאים הראשונים שיובאו לוועד הנבחר יהיה קידום שדרוג הכביש ואיגום תקציבים.

בברכה

יאיר מור