מוריד הגשם 15 בינואר 2019

מדידת גשם • 15/1/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 15/01/2019
שעה 06:00
ירדו 28.5 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 418 מ"מ.
33 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 2ימי הגשם האחרונים ירדו 47.5 מ"מ

גלגלים לטרקטור ללא פנצ'רים