מוריד הגשם 17 בנובמבר הגיע החיסון

מדידת גשם • 17/11/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 17/11/2020

שעה 06:00

ירדו    1   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 43.5   מ"מ.             

7 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים  ירדו  10   מ"מ

 

לנו הרפתנים , מזמן ,  יש חיסון נגד הקורונה .

 

קורונה