עמוד טרנספורמטור

הודעות מהמזכירות • 9/1/2023 כניסות

לידיעת הציבור
חברת חשמל קיבלה אישור להעמיד עמוד עליו טרנספורמטור מול משק בלוך מס 37  בין שבילי כניסה לחנייה של דינה ממן וכניסה לחנייה של בית צירינג.
בסמוך לכביש העיגול.
בברכה
יאיר מור
מזכיר ועד מקומי נהלל