פרוטוקול ועד מקומי מיום 23.6.15

פרוטוקולים • 25/6/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

23 6 15 ועד מקומי פרוטוקול