בחירות 2018

מועצה אזורית • 23/8/2018 כניסות

 

תושבים שלום,

לאור שאלות בעניין מועד הגשת מועמדות לוועד מקומי / מליאה / ראש הרשות, להלן קישור ללו"ז המפקחת על הבחירות,

http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=1029  לפי הלו"ז ביום חמישי 13 בספטמבר 2018 תפורסם הודעה בדבר הגשות הרשימות שתדרשו לפרסם ביישוב.

·         ביום ראשון  16 ספטמבר 2018 מנהלת הבחירות תקיים מפגש הדרכה (בבית המועצה בשעה 17:00) למילוי החוברות שבהן מוגשת רשימת מועמדים לוועד מקומי / מליאה / ראש הרשות הדרכה חשובה בכדי למנוע פסילות מיותרות

הגשת הרשימות למנהלת הבחירות תתקיים על פי לו"ז הבחירות בימים 26+27 ספטמבר 2018 בבית המועצה.

 

¨      ייתכנו שינויים בהתאם להוראות המפקחת על הבחירות! יש להתעדכן באתר המועצה.

 

בברכה,

מורן ניר

מזכירת הבחירות

04-6520010

 

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--