מוריד הגשם 1 באפריל 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 1/04/2019

שעה 05:00

ירדו  12 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   702     מ"מ.            

62 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  5  ימי הגשם האחרונים  ירדו   39           מ"מ

זאת לא מתיחה של אחד באפריל עברנו את ה 700 מ"מ

 

עץ הפקן בשלכת בבוקר גשום

בוקר 2