זמני תפילה ליום כיפור

בית כנסת • 17/9/2018 כניסות

שלום

ערב כיפור תפילת קול נדרי בשעה 18.30

יום כיפור בשעה 08.30

הזכרת נשמות בשעה 11.00

תפילת מנחה בשעה 17.00

תפילת נעילה בשעה 18.00

--
בברכה

יאיר מור