נהללים ממחזרים פסולת אלקטרונית!

הודעות מהמזכירות • 24/12/2017 כניסות

נהללים ממחזרים פסולת אלקטרונית! כל הכבוד !!!

תודה על ההענות למבצע מחזור אלקטרוניקה

כיף לראות שאנו קהילה מודעת לשמירה על איכות הסביבה.

המבצע מסתיים הערב. מחר צפוי איסוף.

מי שמתכוון עדיין להביא מכשירים למחזור מתבקש להניחם מתחת לגגון בית העם, 

כמה שיותר צמוד לקיר כדי שיהיה מוגן מהגשם הצפוי.

לאחר סיום המבצע אין להניח פסולת אלקטרונית במקום.

תודה,

הועדה לאיכות הסביבה והועד המקומי