הודעה מהמרפאה חופשת ד"ר רייכמן ד"ר רייכמן בחופשה מ 6.8 16.8. ...

מרפאה • 7/8/2017 כניסות

הודעה מהמרפאה

חופשת ד"ר רייכמן

ד"ר רייכמן בחופשה מ 6.8 16.8.  במקרים דחופים נא לפנות לד"ר קרסיק ולהירשם באמצעות המזכירה.

בבקשה לבוא לקחת תרופות.  תחיה בחופשה עד 15.8.17.

בברכה תחיה