מוריד הגשם שמיני לינואר 2019

מדידת גשם • 8/1/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 08/01/2019

שעה 05:30

ירדו    54.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 341.5 מ"מ.             

29  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 2 ימי הגשם האחרונים  ירדו   81.5   מ"מ

 

DSC 0751